Privigen 10% IV gtt
0.005 ml/kg/min IV over 30 min (XXX ml/min) then titrate slowly over few hours to 0.008 ml/kg/min IV (XXX ml/min)